Studiju festivāla “L-Universs” Humanitāro zinātņu zonā jau 23. un 24. februārī no 9.00 līdz 18.00 LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājas 3. stāvā ar nākotnes studiju un karjeras iespējām aicināti iepazīties vēstures un filozofijas, valodu un kultūras, teoloģijas un reliģijpētniecības jaunie talanti.

No erudīcijas spēlēm līdz radošajām darbnīcām – LU vēsturnieki un filozofi sagatavojuši virkni aktīvas domāšanas izaicinājumu. Zinātkārie varēs noskaidrot, kura ir viņu pasaule – Roma, Viduslaiki vai Mežonīgie rietumi. Studenti un mācībspēki aicinās iemēģināt roku labi zināmu tekstu analīzē un interpretācijā, atklājot laikmeta garu, ko caur popkultūras tēliem ataino un atklāj autori. Izzinošajā atjautības spēlē “Kad tas bija?” ikviens varēs iepazīt mazāk zināmus un pavisam jaunus faktus par Latvijas vēsturi.  
Kāda ir filozofisku tekstu nozīme, vērtība un noderība? – Filozofu bibliotēkā apmeklētāji varēs šķirstīt grāmatas, pētīt filozofu citātus un apspriest tos ar studentiem. Atvērtās sarunās ar filozofiem, vēsturniekiem un citiem viesiem uzvirmos jautājumi par ētiku, sabiedrības transformācijām, zināšanu dabu, ikdienas paradumiem un neskaitāmiem citiem veidiem, kā tehnoloģijas pastāv mūsu visu dzīvēs un ir pastāvējušas arī senāk. 

 

Laiks Aktivitātes nosaukums un apraksts
23.02., 24.02.

Erudīcijas spēle: Roma, Viduslaiki, Mežonīgie rietumi
Atklāj, kurai pasaulei Tu piederi! 
3. stāvs, gaitenis / 317. telpa

23.02., 24.02. Literatūra kā vēstures avots
Raudzīsim kā labi zināmi teksti un popkultūras tēli sevī slēpj sava laikmeta garu un autora nolūkus. Iespēja izmēģināt roku teksta analīzē un interpretācijā.
3. stāvs, gaitenis / 317. telpa
23.02., 24.02. Spēle “Kad tas bija?”
Spēle piedāvās apmeklētājiem uz laika līnijas sakārtot īpašus, mazāk zināmus, Latvijas un pasaules vēstures notikumus pareizā hronoloģiskā secībā. Tā kā lielākā daļa no piedāvātajiem notikumiem daudziem būs pavisam jauni, tā būs iespēja ne tikai pielietot atjautību, cenšoties no konteksta (vai vēsturniekiem!) “izvilkt” kādus noderīgus pavedienus, bet arī uzzināt ko jaunu.
3. stāvs, gaitenis / 317. telpa
23.02., 24.02. Filozofu bibliotēka
Piedāvāsim apmeklētājiem iepazīties ar dažādu filozofu, tai skaitā LU mācībspēku, darbiem – šķirstīt grāmatas, pētīt interesantākos citātus, apspriest tos ar filozofijas studentiem. Aktivitātes mērķis ir skaidrot filozofisku tekstu nozīmi, vērtību un pat noderību ikvienam cilvēkam. 
3. stāvs, gaitenis / 317. telpa
23.02., 24.02. “Tev ir divi krēsli”
– “Kuru draugam, kuru sev?” Festivāla laikā prezentēsim vairākas filozofiskas problēmas ar vairākiem risinājumiem (piemēram, t. s. “trolley problem”), teicienus un slavenus filozofu citātus. Apmeklētāju uzdevums būs izvēlēties – piekrītu vai nepiekrītu, darīšu tā vai citādi u. tml., atzīmējoties uz īpašas “divu krēslu” tāfeles. Lēmumu pieņemšanā būs iespēja konsultēties ar topošajiem vēsturniekiem un filosofiem.
3. stāvs, gaitenis / 317. telpa
24.02. plkst. 13.00–17.00 Jautājumi par tehniku
Attēlu interpretēšanas un analizēšanas darbnīca atvērtas sarunas formātā. Dalībnieki būs aicināti izteikt savas domas par vizuāliem materiāliem, kuros notverts kaut kas saistīts ar tehnoloģijām visplašākajā nozīmē. Sarunās ar klātesošajiem filozofiem, vēsturniekiem un citiem viesiem uzvirmos jautājumi par ētiku, sabiedrības transformācijām, zināšanu dabu, ikdienas paradumiem, kā arī neskaitāmiem citiem veidiem, kā tehnoloģijas pastāv mūsu visu dzīvēs un ir pastāvējušas arī senāk.
3. stāvs, gaitenis / 317. telpa


Lielisku iespēju vienuviet satikt visu programmu studentus un mācībspēkus, tostarp aprunāties ar ārvalstu lektoriem, piemēram, somu, zviedru, spāņu valodu mācībspēkiem, sarūpējuši LU filologi. Viņi festivālā aicina doties aizraujošā valodu ceļojumā.
Jaungrieķu, sengrieķu un latīņu valodas varēs iepazīt caur mūsdienās aktuāliem piemēriem, būs iespēja demonstrēt savas zināšanas, minēt un noskaidrot faktus par aizraujošiem antīkās mitoloģijas aspektiem. Ceļojumā, lai iepazītu Francijas, Itālijas, Spānijas un Meksikas kultūru un valodu daudzveidību, varēs doties ar īpašas viktorīnas palīdzību. Universitātes pārstāvji palīdzēs izzināt romāņu valodu ģeogrāfiju, to līdzības un atšķirības, atklāt komunikācijas specifiku un žestu valodas nozīmi. Somugru valodu speciālisti interaktīvās spēlēs palīdzēs iepazīt, atpazīt un atšķirt igauņu, somu un lībiešu valodas vārdus ar vienādu nozīmi. Praktiskās valodu spēlēs, atjautības uzdevumos un eksperimentos aicināti piedalīties arī slāvu valodu – čehu un poļu –, vācu, angļu valodas, Āzijas, skandināvu un, protams, arī baltu valodu un kultūru interesenti. Starp citu, LU angļu filologus ir absolvējis arī viens no šī gada festivāla lielās skatuves mūziķiem - RAUM!

Laiks Aktivitātes nosaukums un apraksts
23.02., 24.02. Dodies ceļojumā valodu pasaulē!
Abas dienas – piektdien un sestdien – kopā ar studentiem un mācībspēkiem būs iespēja interaktīvi darboties, iepazīstot valodas, kuras var studēt LU, un uzzināt visu par un ap valodu un kultūru studijām.
3. stāvs, 301. telpa
23.02., 24.02. KLASISKĀS VALODAS: odiseja Eiropas senākajās valodās un tekstos. Grieķu (sengrieķu un jaungrieķu) un latīņu valoda
Noskaidrosim un savāksim dažādas klasisko valodu (grieķu un latīņu) pērles. Ieraudzīsim piemērus tam, kā klasisko valodu mantojums dzīvo šodien (kā veidojas tādi vārdi kā dinozaurs, demokrātija, akrobāts, termometrs un daudzi citi).
Ielūkosimies grieķu valodas alfabētā. Iepazīsim grieķu valodas (gan sengrieķu, gan jaungrieķu) vārdus, to skanējumu. Darbosimies ar aizraujošiem antīkās mitoloģijas aspektiem (zini, mini, noskaidro).
3. stāvs, 301. telpa
 
23.02., 24.02. ROMĀŅU VALODAS: ceļojums Francijas, Itālijas, Spānijas un Meksikas kultūru un valodu daudzveidībā
Kopā izzināsim romāņu valodu ģeogrāfiju, to līdzību un atšķirības, atklāsim komunikācijas specifiku un žestu valodas nozīmi romāņu valodu kontekstā. Viktorīnā un spēlēs pārbaudīsim zināšanas par Francijas, Itālijas, Spānijas un Meksikas literatūru, kino, mūziku un gastronomijas daudzveidību.
3. stāvs, 301. telpa
23.02., 24.02. SOMUGRU VALODAS: tepat blakus, bet tik dažādi (somu, igauņu, lībiešu valoda)
Vai zini, kuras ir somugru valodas? Mēģināsim atpazīt un atšķirt igauņu, somu un lībiešu valodas vārdus ar vienādu nozīmi. Interaktīvās spēlēs noskaidrosim, cik līdzīga vai atšķirīga ir Igaunija un Somija.
3. stāvs, 301. telpa
23.02., 24.02. SLĀVU VALODAS: iepazīsim poļu un čehu valodu
Dodies slāvu valodu ceļojumā! Iepazīsti poļu un čehu valodu praktiskās valodu spēlēs. Piedalies viktorīnā – iepazīsti pasaulslavenu daiļdarbu tulkojumus slāvu valodās.
3. stāvs, 301. telpa
 

VĀCU VALODA: viena valoda, dažādas valstis – ceļojums no Lībekas caur Vīni līdz Cīrihei
Risini atjautības uzdevumus un iepazīsti vāciski runājošās valstis.
3. stāvs, 301. telpa

23.02., 24.02. BALTU VALODAS: “Baltu, manu tēvu, zeme, / Baltu mana valodiņa” – ceļojums pa senajām un mūsdienu baltu zemēm
Kopā ar LU Latviešu valodas institūtu ielūkosimies Latvijas izlokšņu daudzveidībā. Papētīsim, cik līdzīgas vai atšķirīgas ir dažādās baltu valodas. Eksperimentēsim ar seniem un moderniem tekstiem.
3. stāvs, 301. telpa
23.02., 24.02.

ĀZIJAS VALODAS: ceļojums uz Tuvajiem un Tālajiem Austrumiem
Dodies ceļojumā uz Tuvajiem un Tālajiem Austrumiem! Kopā ar Āzijas studiju studentiem izzināsi Āzijas valodu (ķīniešu, korejiešu, japāņu, arābu) rakstību, izrunu un kultūru un piedalies viktorīnā.
3. stāvs, 301. telpa

23.02., 24.02. ANGĻU UN SKANDINĀVU VALODAS: ceļojums laikā starp anglofonā reģiona (Lielbritānijas, ASV, Kanādas) un zviedru zemēm
Pārbaudi savas angļu valodas zināšanas dažādās spēlēs un atjautības uzdevumos. Pārliecinies par angļu valodas nozīmi uzņēmējdarbībā. Piedalies angļu un amerikāņu literatūras zibensturnīrā. Iepazīsti zviedru valodu spēlēs.
3. stāvs, 301. telpa

23.02., 24.02.
no plkst.
10.00–13.00

TULKOŠANA
Iespēja piedalīties aktivitātēs, lai noskaidrotu savas zināšanas par viltusdraugiem (galvenokārt angļu-latviešu valodu kombinācijā), kā arī pārbaudīt mašīntulkošanas esošās iespējas un tulkojuma atbilstību oriģinālidejai.
3. stāvs, 301. telpa

LU teologi un reliģijpētnieki vaicās – cik labi pazīsti dažādas pasaules reliģijas? Izzinošā spēlē apmeklētāji aicināti iepazīt daudzējādo reliģiju terminus un arī nedaudz apgūt senebreju un sengrieķu valodas, uzrakstot tajās savu vārdu. 

Laiks Aktivitātes nosaukums un apraksts
23.02., 24.02. Cik labi pazīsti dažādas pasaules reliģijas?
Pārbaudi savas zināšanas par dažādām pasaules reliģijām caur izzinošu spēli - savieno terminus ar atbilstošajām reliģijām!
3. stāvs, gaitenis
23.02., 24.02. Uzraksti savu vārdu senebreju un sengrieķu valodās!
Šī būs lieliska iespēja interesentiem ielūkoties senajā pasaulē, iepazīties ar abu šo valodu alfabētiem un iemēģināt roku uzrakstīt savu vārdu ar sengrieķu vai senebreju burtiem.
3. stāvs, gaitenis