Palutināsim skolotājus!

Festivāla pirmajā dienā īpaša zona būs skolotājiem – Zinātņu mājas 8. stāvā, kur paveras brīnišķīgs skats uz Rīgu, tikai skolotājiem būs iespēja baudīt kafiju un uzkodas, kā arī satikt LU izglītības un psiholoģijas ekspertus un pārrunāt sev svarīgus jautājumus. Skolotāju laundžā būs iespēja padiskutēt par skolotāja darbu – kā iegūt labsajūtu un neizdegt, kā tehnoloģijas izmantot savā labā un izmantot kā palīgu mācību stundās, kāpēc svarīgi pievērsties ētikai un palīdzēt skolēniem tapt par labākiem cilvēkiem, un kā skolotājam būt pārmaiņu nesējam.

Dienas programma un eksperti

Durvis vērsim plkst. 9.00, bet diskusijas sāksies plkst. 10.00

Laiks

Eksperts un tēma

 
10.00–11.00

Liene Hačatrjana
Kā skolotājam saskatīt skolēna domāšanu?

Šajā sarunā tiks aktualizēts jautājums: kā attīstīt skolēnu domāšanas un spriešanas prasmes? Zināms, ka dažādās mācību jomās atšķiras spriešanas aspekti, ko skolēnam ir svarīgāk attīstīt, piemēram, prasmi izdarīt eksperimentā pamatotu secinājumu vai prasmi izvērtēt kādas informācijas ticamību. Tomēr, raugoties no psiholoģijas puses, skolēna kognitīvie procesi nemainās, vienkārši pārejot no viena mācību kabineta uz citu. Tādēļ sarunas laikā mēģināsim saistīt izglītības un psiholoģijas atziņas, lai izprastu, kā skolēns spriež un kā to ieraudzīt ikdienas mācību procesā.

 
11.00–12.00

Linda Daniela
Tehnoloģija vai tomēr skolotājs?

Šajā sarunā diskutēsim par izglītības tehnoloģiju lomu mūsdienu izglītībā un centīsimies rast atbildi uz jautājumu - vai tehnoloģijas nodrošina mācīšanos vai tomēr skolotājs joprojām ir vajadzīgs?

 
12.00–15.00

Kafijas pauze

Baudām Skolu balvu un koncertu Zinātņu mājas 2. stāvā

 
15.00–16.00

Ineta Helmane
Kas ir matemātikas trauksme?

Matemātikas trauksme ir vērā ņemama problēma skolās, augstskolās un darba vidē. Pastāv uzskats, ka tāda mācību joma kā matemātika var izraisīt spēcīgākas negatīvas emocionālās reakcijas, īpaši trauksmi, biežāk nekā citi mācību priekšmeti. Lielākajā daļā pētījumu uzsvērts, ka matemātikas trauksmi raksturo spriedzes, bažas, baiļu un satraukuma sajūta saistībā ar matemātikas uzdevumu veikšanu. Matemātisko trauksmi var uzskatīt gan par iemeslu, gan par rezultātu zemiem matemātikas sasniegumiem.

 
16.00–17.00

Sanita Baranova
Mākslīgais intelekts pašvadītas mācīšanās prasmju attīstības kontekstā

Mazliet vairāk nekā gadu arī skolēniem ir plaši pieejami mākslīgā intelekta rīki. Lai tos izmantotu mērķtiecīgi un atbildīgi, nozīmīgas ir pašvadītas mācīšanās prasmes, tāpēc diskutēsim, kā tās veicināt, lai mākslīgais intelekts atbalstītu mācīšanos, nevis to apdraudētu.

 
17.00–18.00

Andrejs Mūrnieks un Anna Sidorova
Vai ir vajadzīga audzināšana vidusskolās un kāda?

Diskusijas laikā tiks aplūkoti būtiskie aspekti tikumiskās audzināšanas procesā skolā un tās nozīmi mūsdienu sabiedrībā.  Galvenais mērķis ir dalīties ar idejām, pieredzi un labākajām praksēm, lai veidotu atbalstošu un iedvesmojošu mācību vidi visiem skolēniem.

 
 

Skolotāju laundžs 2023. gadā