LU Skolu balvu piešķir, izceļot un godinot tās Latvijas skolas, kas devušas nozīmīgu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām un iepriekšējā gadā ievērojami kuplinājušas LU studentu saimi.

Šogad LU "Skolu balva 2023" tiks pasniegta īpašā ceremonijā festivāla "L-Universs" laikā – 23. februārī plkst. 12.00. LU Zinātņu mājā. Notikumu bagātinās skolotāju un skolēnu erudīcijas “kaujas” un Latvijā pazīstamu mūziķu priekšnesumi. 

Apbalvojumu tiek piešķirts katra Latvijas reģiona skolai, kura iepriekšējā gadā devusi vislielāko ieguldījumu LU studentu saimes papildināšanā. LU Skolu balvu saņems: Rīgā – Rīgas Kultūru vidusskola; Rīgas reģionā – Baldones vidusskola; Vidzemē – Madlienas vidusskola; Latgalē – Rugāju vidusskola; Kurzemē – Talsu Valsts ģimnāzija, Zemgalē – Bauskas 2. vidusskola. 45 citām Latvijas skolām par sekmīgu skolēnu sagatavošanu studijām augstākās izglītības iestādē tiks pasniegti LU rektora profesora Indriķa Muižnieka pateicības raksti. LU Skolu balvas tradīcija iedibināta 2016. gadā.

“Šīsdienas skolēns ir rītdienas students. Un mūsu tagadējie studenti pēc laika var atgriezties savā skolā kā skolotāji. Lai kur mūs dzīves gaitas aizvestu, mēs vienmēr uzturēsim saikni ar savu skolu un augstskolu. Tāpēc mēs strādājam kopā un esam vienotas izglītības sistēmas pārstāvji. Mēs pateicamies Skolu balvu saņēmējiem par uzticību Latvijas Universitātei un esam gatavi stiprināt sadarbību visās studiju jomās,” notikuma nozīmību iezīmē LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā profesore Ina Druviete.

Lai dotu iespēju skolu pārstāvjiem un skolēniem piedalīties svinīgajā balvu pasniegšanā, kā arī iesaistīties citās festivāla “L-Universs" aktivitātēs, skolām, kas saņems Skolu balvu, LU nodrošinās transportu uz festivālu un atpakaļ. Visas skolas apliecinājušas, ka ieradīsies kuplā skaitā – gan skolēni, gan skolotāji, gan atbalstītāji.

Balvu pasniegšanas ceremoniju bagātinās īpaša erudīcijas spēle. Dalībai tajā Universitāte aicinājusi skolas izvirzīt vienu skolēnu un vienu skolotāju, kas, pierādot savu zināšanu asumu, par uzvaru saņems īpašas LU sagatavotas balvas. Ceremoniju noslēgs Latvijā pazīstamā mūziķa RAUM koncerts.